To personer cykler på elcykler

'Ferieliv og Klimahensyn'

21.2.2024
Foto: Daniel Villadsen

Dyk ned i rapporten ”Ferieliv og Klimahensyn”, som er udarbejdet af Aarhus Universitet og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Rapporten bygger på en større spørgeskemaundersøgelse omkring danskernes ferie- og rejsevaner med fokus på de klimagunstige eller klimabelastende ferievalg.

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Som del af et større projekt om omstilling til klimagunstige ferievaner, det såkaldte CliFVac-projekt (Towards Climate Friendly Vacation Practices), blev der i februar 2023 gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Formålet var at afdække respondenternes ferie- og rejsevaner samt deres forventninger og holdninger til samme med særligt fokus på klimaaspekterne heraf.

Hensigten med nærværende rapport er at fremlægge resultaterne fra denne spørgeskemaundersøgelse, idet vi i vores gennemgang og analyse af besvarelserne især interesser os for udbredelsen af henholdsvis de mest klimabelastende og de mere klimagunstige ferie- og rejseformer samt potentialet for større udbredelse af de klimagunstige alternativer."

Find hele rapporten her