Hus bygget i trætoppen

'Feriehus i nye rammer'

21.12.2022
Foto: © Løvtag (2019) - Sigurd Larsen Architects. Photographer: Søren Larsen

Dansk Kyst-og Naturturisme har arbejdet med at skabe ny og markedsrelevant overnatningskapacitet. I denne undersøgelse er der testet fire nye overnatningskoncepter, der på hver sin måde udvider det klassiske udbud af overnatningskapacitet på campingpladser og i lystbådehavne.

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Dansk Kyst-og Naturturisme har med projektet ”Feriehus i Nye Rammer” arbejdet med, hvordan der kan etableres ny og markedsrelevant overnatningskapacitet på campingpladser og i lystbådehavne.Årsagen til dette er, at de to overnatningsformer generelt set ikke har haft del i den samlede vækst, der har præget kyst-og naturturismen de seneste år. Begge overnatningsformer vurderes dog at have potentiale til at tiltrække nye målgrupper, hvis de udvikler og tilbyder nye produkter, der i højere grad er tilpasset markedets efterspørgsel. (...)

Formålet med nærværende undersøgelse er at markedsteste fire nye overnatningskoncepter, der er en del af enten en eksisterende campingplads eller lystbådehavn, men som adskiller sig betydeligt ift. eksisterende produkter."

Læs mere om projektet på Dansk Kyst- og Naturturismes hjemmeside her