Luftfoto af Aarhus havn

'Etablering af landstrømsanlæg'

26.6.2023
Foto: Aarhus Docklands

Som et initiativ i den Nationale Turismestrategi fra 2022 etableres landstrømsanlæg til erhvervsskibe, herunder krydstogtsskibe, i Københavns Havn i 2024 og i Aarhus havn i 2023. Målet er, at landstrøm skal være tilgængelig i de større krydstogthavne i Østersøområdet inden 2030.

Beskrivelse af indsats i den Nationale Turismestrategi:
 

"‘Kommunerne ønsker at etablere landstrømsanlæg til erhvervsskibe, herunder krydstogtsskibe, i Københavns Havn i 2024 og i Aarhus havn i 2023, og Transportministeriet er i den forbindelse i dialog med Københavns Kommune om at skabe grundlag for, at kommunen kan finansiere landstrømsanlæg, tilsvarende den mulighed øvrige kommuner har.

Erhvervsministeriet og øvrige relevante ministerier vil i forlængelse heraf indlede dialog med relevante aktører om en mulig tidsplan for udfasning af anløb af krydstogtsskibe, der ikke kan tilkobles landstrøm, i havne med landstrømanlæg. Danmark vil desuden fortsat bl.a. via viden- og erfaringsudveksling arbejde for at implementere erklæringen fra Nordisk Ministerråd om, at landstrøm skal være tilgængelig i de større."

Se indsatsen i Den Nationale Turismestrategi her