Foto af træer i parforce skoven

'DGNB'

21.12.2022
Foto: © Daniel Overbeck - VisitNordsjælland

Green Building Council Denmark står for DGNB-certificeringen i Danmark, som bedømmer bygninger ud fra 49 kriterier. Bygningen får point og gradueres fra bronze til platin ud fra data om bl.a. transport, forbrug af energi og vand, holdbarhed, genanvendelse, indeklima og livscyklusanalyser.

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"DGNB er en bæredygtighedscertificering målrettet bygninger og byområder. Systemet bygger på den helhedsorienterede tilgang til bæredygtighed (FN’s definition) med de tre hovedsøjler: social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed.
Systemet er dynamisk og derfor bliver kriterierne opdateret løbende i takt med, at vi i branchen får ny viden og praksis.

I DGNB-systemet stiller vi ikke specifikke krav til bestemte løsninger eller materialer, da bygninger har forskellige funktioner og forskellige krav. En bygning eller et byområde bliver derfor evalueret ud fra deres performance. Vi ser ofte at projekterne har forskellige fokusområder, hvor der opnås højere score i forskellige kvaliteter alt efter fokus." 

Læs mere om certificeringen på Rådet for Bæredygtigt Byggeris hjemmeside her.