To hænder skåler i plastikkoper med is og flødeskum

'Det Nationale Plastikcenter'

6.7.2023
Foto: © Rolands Varsbergs

Få svar på alle dine spørgsmål om plastik på Miljøministeriets digitale platform, der samler nyheder, lovgivning og viden om bl.a. plastikkens livscyklus, og guides til, hvordan man kan mindske miljøbelastningen fra plastik. 

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Det Nationale Plastikcenter er etableret med det formål at styrke samarbejde og viden om bæredygtig brug af plastik blandt organisationer, virksomheder og borgere i Danmark.

Det Nationale Plastikcenter er forankret i Miljøstyrelsen i Odense. Centret består af en gruppe dedikerede faglige medarbejdere med bred viden inden for polymerkemi, bioplastik, emballage, affald og livcyklusvurdering. Det Nationale Plastikcenter kan trække på alle medarbejdere i Miljøstyrelsen efter behov. Grundlaget for Det Nationale Plastikcenters arbejde er en politisk enighed fra januar 2019.

Det Nationale Plastikcenter skal være samlingspunkt for den danske plastikindsats. Det gør vi bl.a. ved at:

-sætte gang i værdikædesamarbejder og oplyse og vejlede virksomheder i cirkulært plastikforbrug

-opbygge viden om plastik og formidle til borgere og virksomheder

-kortlægge barrierer for genbrug og genanvendelse af plastik i Danmark

-understøtte udviklingen af designmanualer for plastik, så plastikprodukter designes til genbrug og genanvendelse

-bidrage til udvikling og etablering af fælles europæiske designmanualer"

Læs mere om Det Nationale Plastikcenter på deres hjemmeside her