To personer går i naturen med en kande kaffe og tæpper

'Dansk Image- og Potentialeanalyse i Danmark'

21.12.2022
Foto: © Robin Skjoldborg

I den årlige analyse undersøger VisitDenmark i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme danskernes ferieadfærd og holdninger bredt indenfor tematikker i turismen. Herunder danskernes miljøhensyn på ferien, rejsemotiver knyttet til bæredygtighed mv.. 

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Den danske Image-og potentialeanalyse er en årlig undersøgelse af danskernes ferieadfærd i det forgangne år, ferieplanerne for det kommende år og betydningen af aktuelle forhold og deres indflydelse på rejseplanerne. I år er der specifikt spurgt til coronasituationen og krigen i Ukraine. 

Rapporten er baseret på dataindsamling blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 18 år og derover. I alt har 1.526 danskere svaret på undersøgelsen. "

Hent analysen på VisitDenmark's hjemmeside her