En cyklist cykler på en landevej gennem gule marker

'Danmarks naturstier – en omvej værd'

6.7.2023
Foto: © Michael Fiukowski & Sarah Moritz

Regeringen igangsatte i 2021 denne indsats, der gennem etablering af et nationalt net af stier og ruter skal øge tilgængeligheden og sikre, at borgere og turister kan få adgang til oplevelser i naturen. Det foreslås, at der afsættes 5 mio. kr. årligt til denne indsats. 

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"”Danmarks naturstier – en omvej værd” skal være et nationalt sti- og rutenetværk, som binder Danmarks natur sammen og skaber sammenhængende naturskønne ruter. Det øger tilgængeligheden til naturen for flere, skaber gode vilkår for friluftslivet og styrker formidlingen af de oplevelser, der venter derude (...)

Regeringen foreslår, at der afsættes 5. mio. kr. årligt til at:

-Samle eksisterende rekreative og naturnære stier og ruter i et nationalt netværk, som sikrer god, tilgængelig adgang til naturen og udendørs kulturelle seværdigheder samt skaber forbindelser mellem naturområder. Over tid etableres nye stier og ruter for at gøre netværket mere fintmasket.

-Samle data om stier og ruter i én samlet database og formidle netværkets stier samlet på en brugervenlig formidlingsplatform.

-Udvikle et sæt af formidlings- og kvalitetsstandarder, som stier og ruter i netværket etableres, vedligeholdes og formidles efter, og som sikrer en høj natur- og oplevelsesværdi for borgere og turister."

Læs mere om indsatsen på Miljøministeriets hjemmeside her.