Naturfoto af Råbjerg Knude med fyrtårn i baggrunden

'CO2Vision: Skræddersyet kompetenceudvikling'

11.5.2023
Foto: © Mette Johnsen

Ansøg om et kompetenceudviklingsforløb hos Erhvervshus Nordjylland med fokus på opkvalificering af ledelse, medarbejdere og underleverandører i din virksomhed. Der er både mulighed for individuelle og kollektive forløb, og forløbet kan også søges af rådgivnings- og servicevirksomheder.

Udpluk af beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Med et kompetenceudviklingsforløb kan du uddanne eller opkvalificere ledelse og medarbejdere, til at varetage arbejdsopgaver, som på kort eller længere sigt kan bidrage til udviklingen af teknologier indenfor CO2-fangst, lagring, anvendelse og transport (...)

Eksempler på kompetenceløft:
 

-Kompetencudvikling i forhold til virksomhedens omstilling til bæredygtig fremtid
-Kompetenceudvikling i udarbejdelse af CO2-regnskab og rapportering
-Uddannelse af ledelse og medarbejdere vedrørende kravspecifikationer der hører til håndtering af CO2, brint, ilt mv.
-Opkvalificering der bibringer forståelse for den nye forretningsmodel i relation til vedvarende energi
-Sikkerhedsgodkendelser til håndtering af CO2-, brint- og iltcertificeringer "

Læs mere om dine muligheder for at søge CO2Vision på Erhvervshus Nordjyllands hjemmeside her