Vindmøller i Videbæk

CO2, måling og afrapportering

Foto: Mitch Wiesinger

Dansk turisme skal frem mod 2030 bidrage aktivt til at reducere det nationale CO2-udslip. Samtidig stiger kravene til virksomheders bæredygtighedsafrapportering, hvilket frem mod 2026 også – direkte eller indirekte – vil betyde nye krav til danske turismevirksomheder.

Dansk turisme skal både bidrage til den nationale målsætning om 70% reduktion af CO2-udledning inden 2030 og forholde sig til EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). CSRD er en bæredygtighedsafrapportering, der pålægger virksomheder i EU at afrapportere data for deres påvirkning på blandt andet klima, vandforbrug, biodiversitet, forurening og spildevandshåndtering gennem hele værdikæden.

Tematikken om CO2 er derfor både aktuel for turismevirksomheder, destinationsselskaber og kommuner, som frem mod 2030 skal forholde sig til blandt andet CO2-beregning, dokumentation, klimahandleplaner og afrapportering. 

Der findes en række offentlige og private måleværktøjer og guides, som kan hjælpe dig med at komme i gang med klimaregnskaber og CO2-beregninger.

Desuden er VisitDenmark - i regi af ’Partnerskab for bæredygtig turismeudvikling’ - i gang med at udvikle en internationalt sammenlignelig CO2-måletode til dansk turisme. Metoden skal gøre det muligt at måle turismens samlede CO2-udslip både nationalt og på destinationsniveau, så erhvervet kan måle sin CO2-nedbringelse år for år. Der arbejdes også med en ekstra dimension, som kan beregne turismens CO2-udslip forbundet med transport til/fra Danmark.

Søg på værktøjer/indsatser indenfor CO2, måling og afrapportering

Kender du et værktøj/indsats, som ikke er med i overblikket? Så tøv ikke med at kontakte os her

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Projektet er støttet med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.