En række vindmøller på en mark

'CO2-måling af dansk turisme'

21.12.2022
Foto: © Mitch Wiesinger

I regi af Partnerskab for bæredygtig turismeudvikling udvikler VisitDenmark og Center for Regional og Turismeudvikling et CO2-måleredskab, der gør det muligt at måle CO2-udledningen på både nationalt plan, destinationsniveau, forbrugsgrupper og turisternes transport til og fra Danmark.

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:

"Dansk turisme har fuldt fokus på den grønne omstilling, og der er allerede igangsat en række værdifulde tiltag og indsatser på destinations- og brancheniveau. På virksomhedsniveau findes der allerede værktøjer til at måle CO2-udledning, men på destinationsniveau mangler der en metode til at kunne måle dette.

VisitDenmark udvikler derfor en internationalt sammenlignelig, dansk CO2-målemetode, som skal sikre, at dansk turismes grønne omstilling bliver datadrevet. Målemetoden skal gøre det nemmere at monitorere og tilrettelægge nationale og lokale klimaindsatser i tæt dialog med turismeerhvervet, og herved påvirke at kommende initiativer opnår størst effekt."

Læs mere om indsatsen på Partnerskab for bæredygtig turismeudviklings hjemmeside her