Foto af sti i Nøddebo skov med lysning i horisonten

'Cirkulært byggeri - en vejledning'

11.5.2023
Foto: © Daniel Overbeck - VisitNordsjælland

Få overblik og svar på en lang række relevante spørgsmål om cirkulært byggeri med denne guide fra Gate21. Guiden fra 2022 bygger på projektet Circular Builders, og dykker ned i identificerede temaer som ansvar ved anvendelse af genbrugsmaterialer og cirkulært byggeri i planprocessen. 

Udpluk af beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Circular Builders”-projektet er et samarbejde mellem ni kommunale bygherrer fra Danmark og Sverige, som har arbejdet med en række cirkulære cases indenfor nybyggerier, renoveringer og nedrivninger. Projektet har haft til formål at fremme udbredelsen og anvendelsen af cirkulære løsninger med henblik på at reducere de negative miljøeffekter.

Undervejs i projektet har Horten Advokatpartnerselskab bistået de ni kommunale bygherrer med vejledning om, hvordan cirkulære principper kan integreres i strategier, planer, politikker og konkrete bygge- og anlægsprojekter, således som reglerne er pr. 1. august 2022. Baseret på konkrete cases fra partnerkommunerne er der i fællesskab identificeret følgende temaer, som behandles og besvares i denne vejledning."

Hent guiden på Gate21's hjemmeside her.