Luftfoto af Rebild National park

'Cirkulære værdikæder for SMV'er'

17.5.2023
Foto: © Daniel Brandt Andersen

For at fremme overgangen til en cirkulær og ressourceeffektiv økonomi har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse åbnet for denne pulje til SMV'er med ansøgningsfrist d. 15. august 2023. Indsatsen skal bidrage til reduktion af danske virksomheders ressourceforbrug og affaldsmængde.

Udpluk af beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:

"Indsatsen målrettes mere modne og omstillingsparate SMV’er inkl. iværksættere og deres værdikæder, som med hjælp fra private rådgivere, klynger, vidensinstitutioner, GTS’er og lignende kan arbejde med cirkulær økonomi i værdikæden med særlig fokus på implementering af cirkulære tiltag. Mulige ansøgere kan omfatte klynger, private specialiserede parter og andre aktører, som kan facilitere værdikædesamarbejder bestående af både små og mellemstore virksomheder, iværksættere, videninstitutioner, klynger, erhvervshuse, kommuner samt andre offentlige og private parter, som kan bidrage til, at virksomhederne omstilles til en mere cirkulær økonomi.

Store virksomheder og primærproducenter kan medvirke i 1:1-samarbejder, partnerskaber og værdikædesamarbejder, hvis de bidrager til at styrke SMV’ernes arbejde med cirkulær økonomi og kan kun i den sammenhæng opnå støtte."

Læs mere om ansøgningspuljen på Erhvervsfremmebestyrelsens hjemmeside her