Foto af Rold Skov i efteråret

'Circular Builders'

11.5.2023
Foto: © Christian Faber

Få indblik i erfaringer og resultater med cirkulære løsninger i byggeri i dette katalog fra Gate21. Kataloget fra 2022 bygger på et tværgående projekt med kommuner og organisationer fra Sverige og Danmark.

Udpluk af beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"I projektet Circular Builders har et partnerskab bestående af ni svenske og danske kommuner og tre organisationer arbejdet med at udvikle, demonstrere og forankre cirkulære løsninger i byggeriet. Formålet er at reducere byggeriets markante energi- og ressourceforbrug. Det er sket i 13 konkrete byggeprojekter og genbrugsinitiativer og 18 strategier, vejledninger og procedurer. Partnerne har fået indsigt i og erfaringer med potentialerne og udfordringerne ved at bygge cirkulært (...)

I dette katalog kan du blandt andet læse om konkrete erfaringer med efterspørgsel og med at bygge med genbrugsmaterialer og nedrive selektivt. Og du kan læse om indsatser, der forankrer cirkulære praksisser gennem ejendomsstrategier, planprocesser og klimaplaner."

Find kataloget på Gate21's hjemmeside her