H.C. Andersens hus i Odense

Byggeri

Foto: Daniel Jensen - VisitOdense

Byggeri står for ca. 30% af Danmarks samlede CO2-udslip. Der er derfor grund til at forholde sig til fremtidens byggeri og renovering i relation til turismen, hvis dansk turisme i 2030 skal indfri den nationale turismestrategis mål om et mindre miljø- og klimaaftryk.

Byggeri og renovering er et tema, som både er relevant for turismeaktører, der ønsker at renovere eller bygge nyt, og for kommuner, der skal i gang med planlægningen af nye ferieområder.    

Fra politisk side er der stort fokus på at nedsætte CO2-udslippet på bygge- og anlægsområdet, og frem mod 2030 igangsættes en række indsatser inden for bl.a. renovering, ressourcereduktion ved opvarmning samt bygge- og anlægsprocesser med på fossilfri metoder.

I turismeerhvervet kan du bl.a. arbejde med certificeringer, fx DGNB-certificeringen, der er målrettet bygninger og byområder med fokus på social-, økonomisk- og miljømæssig bæredygtighed. Der er findes også guides, som kan hjælpe dig med at indtænke principper for mere bæredygtigt byggeri i både eksisterende og nye investeringsprojekter, eller skabe mere bæredygtige hoteller og ferieresorts inden for kyst- og naturturismen.

Søg på værktøjer/indsatser indenfor byggeri

Kender du et værktøj/indsats, som ikke er med i overblikket? Så tøv ikke med at kontakte os her

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Projektet er støttet med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.