Luftfoto af Filsø med hav og bro

'Bæredygtigt turismeregnskab'

17.5.2023
Foto: © Thomas Høyrup Christensen

VisitDenmark og Center for Regional- og Turismeforskning udvikler dette databaserede værktøj, der sætter tal på 21 indikatorer indenfor turismen. Data er fordelt på den miljømæssige, økonomiske og sociale dimension, og er tilgængelig på destinations- og nationalt niveau.

Udpluk af beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Turismen har i dag en stor rolle at spille for en bæredygtig udvikling i landdistrikterne. Det gælder økonomisk i form af omsætning, skatteprovenu og arbejdspladser, men det gælder også i form af sociale og miljømæssige effekter, som både kan være positive og negative.

Med projektet skabes der viden om, hvilke typer af tilgange, indsatsområder og proces- og måleindikatorer, der er særligt brugbare for turismeerhvervet, offentlige myndigheder og andre interessenter i landdistrikterne mht. at fremme miljømæssig, økonomisk og social bæredygtig udvikling, der styrker såvel landdistrikterne som destinationens attraktivitet. Projektet munder ud i en rapport, der bl.a. udpeger datakilder for anbefalede parametre, der med fordel kan supplere det eksisterende nationale turismeregnskab, så det fremover rummer ikke blot omsætningstal, men også sociale, økonomiske og miljømæssige effekttal."

Læs mere om projektet på Center for Regional- og Turismeforsknings hjemmeside her.

Tilgå dashboardet med udvalgte bæredygtighedsindikatorer for de danske destinationer her