Bæredygtighed i turismeerhvervet

Bæredygtighed i turismeerhvervet - Wonderful Copenhagen 2022

Foto: Wonderful Copenhagen 2022

Rapporten er udarbejdet på foranledning af Wonderful Copenhagen i marts 2022. Analyse & Tal undersøger bæredygtighed i turismeerhvervet i København. Den er baseret på interviews med ledere og bæredygtighedsspecialister fra 29 virksomheder og statslige institutioner.

Interviewene viser, at bæredygtighed er uundgåelig i turismeerhvervet. 

Alle interviewede tager aktivt stilling til deres miljøaftryk og arbejder på at minimere det, især i klima- og miljømæssig forstand. Den sociale dimension er mindre fremtrædende, selvom virksomhederne arbejder på bedre arbejdsforhold og udvikling af lokalsamfund.

Virksomhederne motiveres af tre årsager: ansvar for klimaaftryk, forretningsfordele ved grøn omstilling, og øgede politiske krav. 

Ambitionsniveauer og implementering varierer, hvor nyere startups ofte har bæredygtighed som kerne, mens etablerede virksomheder arbejder parallelt med grønne initiativer. 

Store virksomheder kan påvirke leverandører og kunder, mens små virksomheder lettere kan fokusere på nichemarkeder.

Der er et paradoks mellem erhvervskunders pres for bæredygtighed og det begrænsede engagement fra ferieturister, som ønsker luksus og pause fra hverdagens bekymringer. 

Ferieturister kan dog nudges til mere bæredygtig adfærd. For den grønne omstilling er det afgørende, at hele virksomheden involveres, med ledere og ejere som centrale figurer i at sætte retning og prioritere indsatsen.

Læs hele analysen...