Foto af feriehus i naturen med en person der kigger ud gennem vinduet

'Bæredygtige feriehuse - potentialeanalyse'

20.9.2023
Foto: © Thomas Høyrup Christensen

I denne potentialeanalyse undersøger Dansk Kyst- og Naturturisme forskellige perspektiver på at anvende den tilgængelige data fra feriehusene til, på sigt, at kunne identificere business cases og serviceforbedringer, som kan implementeres i værdikæden omkring feriehuse.

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Analysen skitserer forskellige potentialer og perspektiver på at anvende data fra feriehusene – baseret på de eksisterende data som der har været umiddelbart tilgængelige. Ligesom der er anvendt et bredt spænd af data og dette giver dog også usikkerheder, så rapporten skal mere ses som en trend indikator en faktuel måling.  

Målet var således en analyse, der baseret på data fra husene i dag, beskriver mulige business cases og serviceforbedringer der kan implementeres i værdikæden omkring feriehusene. Fokus har derfor været på at synliggøre de potentialer der er for bæredygtig udvikling."

Hent analysen på Dansk Kyst- og Naturturismes hjemmeside her.