Foto af Aarhus gadebillede

'Bæredygtige destinationer i praksis'

21.12.2022
Foto: © Kim Wyon

Danske Destinationer sætter fokus på destinationsselskabernes arbejde med den bæredygtig omstilling i dette projekt, der kommer hele vejen omkring bæredygtighedsbegrebet gennem bl.a. vidensdeling og masterclasses med de danske destinationsselskaber.

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Vi skal genstarte dansk turisme – på en måde, der også sikrer vores langsigtede konkurrencedygtighed. Og det betyder, at vi skal udvikle turismen og destinationerne bæredygtigt. Det kan vi alle hurtigt blive enige om, men alligevel måler vi – fra nationalt til regionalt og lokalt niveau – fortsat turismens succes på gamle parametre.

Med dette projekt sætter Danske Destinationer fokus på morgendagens turisme – målt på morgendagens succeskriterier. Projektet indhenter inspiration fra international best practice til at forme vores fremtidige ambition for bæredygtig destinationsudvikling. Projektet vil samtidig skabe grundlag for at implementere nye mål for turisme- og destinationsudvikling – med implementerbare, håndterbare og opdaterbare indikatorer, der kan synliggøre effekten af destinationernes indsats for at fremme bæredygtigheden i dansk turisme.

Projektet løber fra juni 2021 til august 2023. Projektet er landsdækkende og har alle 19 danske destinationer samt Dansk Kyst og Naturturisme som partnere i projektet, mens bl.a. VisitDenmark, KL, Dansk Erhverv, HORESTA og Center for Regional og Turismeforskning løbende følger med i projektet."

Læs mere om indsatsen på Danske Destinationers hjemmeside her