De grønne idealister

De grønne idealister 2021

Foto: VisitDenmark

Andelen af grønne idealister udgør ca. hver anden i Milano, Rom og Paris, fire ud af 10 i Tyskland, Holland og London, tre ud af 10 i Sverige og omkring hver femte i Norge og Danmark.

Denne mini-rapport præsenterer en række markedsspecifikke personas inden for segmentet 'de grønne idealister'

Segmentet ’de grønne idealister’ er defineret ved, at de ‘i høj grad’ eller ‘i meget høj grad’ mener, at bæredygtige og miljøvenlige hensyn vil påvirke deres rejsevalg fremadrettet.

Af minirapporten fremgår det blandt andet, hvad de grønne idealister lægger vægt på ved valg af ferieform og -destination, hvor de henter inspiration, og hvor godt de kender Danmark.

Andelen af grønne idealister udgør i 2021 ca. hver anden i Milano, Rom og Paris, fire ud af 10 i Tyskland, Holland og London, tre ud af 10 i Sverige og omkring hver femte i Norge og Danmark.

De grønne idealister Download pdf