Træ tæt på

Danmark som Nordeuropas mest miljøvenlige rejsemål

Foto: Træ

I den nationale turismestrategi for bæredygtig vækst er et af målene, at turister på Danmarks nærmarkeder i 2030 skal vurdere Danmark som Nordeuropas mest miljøvenlige rejsemål. For at indfri målet kræves viden om turisternes opfattelse og forventninger til miljøvenlig turisme.

I 2023 gennemførte Behave Green på vegne af VisitDenmark en kvalitativ undersøgelse på to af Danmarks vigtigste nærmarkeder: Tyskland og Norge. Formålet var at få indsigt i turisters forståelse, adfærd, efterspørgsel, prioriteringer og forventninger i forhold til miljøvenlige rejsemål. Den kvalitative undersøgelse baserer sig på indsigter fra 10 turister fra Nordvesttyskland og 12 turister fra Sydnorge. Rekrutteringen af deltagere foregik gennem Norstat.

Ifølge turisterne er miljøvenlige rejsemål særligt destinationer tæt på deres hjem: de nordiske lande, Nederlandene, Island samt øerne Ameland i Nederlandene og Juist i Tyskland. 

Turisterne nævner også eksempelvis Antarktis, som har kvoter for antal turister, der må besøge kontinentet, og Singapore, som har moderne offentlig transport og begrænset biltrafik.

Generelt tænker turisterne ikke på miljøet som det første, når de planlægger deres rejse. Der er andre områder, de prioriterer højere i planlægning og afholdelse af deres ferie som økonomi, oplevelser og bekvemmelighed. 

På trods af gode intentioner om at rejse mere miljøvenligt er der nogle afgørende barrierer, der forhindrer turisterne i at træffe miljøvenlige valg. Analysen finder frem til fire drivers og fire barrierer for bæredygtige valg:

Drivers og barrierer for miljøvenlige valg

  • Drivers for miljøvenlige valg
  • At gøre som de lokale
  • Oplevelsesværdi
  • Rejsesamvittighed
  • Sund fornuft
  • Barrierer for miljøvenlige valg
  • Ferien som 'guilty pleasure'
  • Miljøvenlighed opleves dyrt og besværligt
  • Begrænsede valgmuligheder
  • Hvad er det mest miljøvenlige valg?

Download rapporten her

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Projektet er støttet med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.