Foto af frodig eng med sommerhuse i baggrunden

'Bæredygtig planlægning af sommerhusområder'

6.9.2023
Foto: © Mette Johnsen

Dansk Kyst- og Naturturisme har udviklet dette idékatalog, der skal inspirere kommuner til mere bæredygtig planlægning af sommerhusområder. Idékataloget er et værktøj, der skal være med til at sikre en bæredygtig omstilling og udvikling af sommerhuse og sommerhusområder i Danmark

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Sommerhusene spiller en helt afgørende rolle i turisme og rekreation i Danmark. De udgør den dominerende overnatningsform i kystområderne, og de er derfor også et centralt element i den grønne omstilling af kyst- og naturturismen i Danmark. Derfor er det nødvendigt at se på planlægningen af sommerhusområder og den infrastruktur, som sommerhusene er del af - uanset om vi tænker bæredygtig udvikling og udstykning af nye arealer eller transformation og fremtidssikring af eksisterende sommerhusområder.

I idékataloget identificerer vi 12 konkrete bæredygtighedsudfordringer og -potentialer inden for planlægning af sommerhusområder og sætter disse i forhold til fem områdetyper, der er karakteriseret ved de mest gængse sommerhusscenarier ift. beliggenhed og regulering. Fem cases fordelt på tre kommuner praksisgør de relevante bæredygtighedsudfordringer og -potentialer og danner grundlaget for retningslinjer, som kan understøtte det fremtidige lokalplansarbejde med at udvikle mere bæredygtige sommerhusområder i de enkelte kommuner."

Hent idékataloget på Dansk Kyst- og Naturturismes hjemmeside her