Gule blomster

'Analyse af kommunernes CO2-reduktionsbidrag'

2.11.2023
Foto: © Camilla Hylleberg Photography

Ea Energianalyse har i samarbejde med CONCITO foretaget en analyse af 92 kommuner, som har udarbejdet en klimahandlingsplan, og deres CO2-reduktionsbidrag til 70 målsætningen i 2030.

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"96 danske kommuner er en del af DK2020-projektet, som har til formål at skabe fælles rammer og støtte til kommunernes arbejde med at lave klimahandlingsplaner i overensstemmelse med Parisaftalen.

I denne rapport kortlægges CO2-reduktionsindsatser for de 92 kommuner, som har udarbejdet klimahandlingsplaner frem til og med august 2023. De 92 kommuner repræsenterer 98% procent af Danmarks befolkning og areal.

DK2020 er et partnerskab mellem KL, de fem regioner og Realdania, med det internationale bynetværk C40 som videnspartner og CONCITO som projektleder og videnspartner.

Find samt læs mere om analysen her.