Gå til indhold
Sukkertoppen Udsigt

Affald & genanvendelse

Foto: © Sarah Green

Affaldssektoren forventes at stå for ca. 5,7 pct. af de nationale CO2-udledninger i 2030. Affaldsområdet er derfor et rigtig godt sted at sætte ind for at sikre, at dansk turisme indfrier målet om et mindre miljø- og klimaaftryk.

Denne side er under opbygning

Både turismevirksomheder, destinationsselskaber og turister har ansvar for en stor andel af det samlede CO2-regnskab for affaldssektoren i Danmark.

Arbejder du fx på et hotel, i en restaurant, på et museum eller en attraktion, skal du forholde dig til affaldssortering og brug af ressourcer i egen forretning. Der skal ses på nedbringelse af madspild, minimering af engangsemballage, genbrug af interiør og udstillingsinventar, mv..

For feriehuse, destinationsselskaber og kommuner ligger der en opgave i at engagere turister til at affaldssortere under deres ophold og skabe gode logistiske rammer. 

Der er heldigvis allerede igangsat en lang række indsatser på området. Fx blev det i 2020 obligatorisk for virksomheder at sortere affald i ti sektioner på lige fod med private husholdninger**. Her blev der udviklet omfattende materiale fra bl.a. Miljøministeriet, HORESTA, Dansk Erhverv og Dansk Industri omkring, hvordan virksomheder kommer i gang med affaldssortering og nedsætter spild af materialer.

Du kan også hente inspiration i en række guides og konkrete værktøjer fra bl.a. Virksomhedsguiden, der hjælper virksomheder med at omstille til mere cirkulære forretningsmodeller med fokus på bl.a. deleøkonomi, cirkulære forsyningskæder samt vugge-til-vugge-princippet.

Søg på værktøjer/indsatser indenfor affald og genanvendelse

Kender du et værktøj/indsats, som ikke er med i overblikket? Så tøv ikke med at kontakte os her

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Projektet er støttet med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

:

Partnerskab for bæredygtig turismeudvikling © 2023
Danish