Sukkertoppen Udsigt

Affald & genanvendelse

Foto: © Sarah Green

Affaldssektoren forventes at stå for ca. 5,7 pct. af de nationale CO2-udledninger i 2030. Affaldsområdet er derfor et rigtig godt sted at sætte ind for at sikre, at dansk turisme indfrier målet om et mindre miljø- og klimaaftryk.

Både turismevirksomheder, destinationsselskaber og turister har ansvar for turismens andel af det samlede CO2-regnskab for affaldssektoren i Danmark.

Arbejder du fx på et hotel, i en restaurant, på et museum eller en attraktion, skal du forholde dig til affaldssortering og brug af ressourcer i egen forretning. Der skal ses på nedbringelse af madspild, minimering af engangsemballage, genbrug af interiør og udstillingsinventar, mv..

For feriehuse, destinationsselskaber og kommuner ligger der en opgave i at engagere turister til at affaldssortere under deres ophold og skabe gode logistiske rammer. 

Der er heldigvis allerede igangsat en lang række indsatser på området. Fx blev det fra 2023 obligatorisk for virksomheder at sortere affald i ti sektioner på lige fod med private husholdninger. Der er hertil udviklet omfattende materiale fra bl.a. Miljøministeriet, HORESTA, Dansk Erhverv og Dansk Industri omkring, hvordan virksomheder kommer i gang med affaldssortering og nedsætter spild af materialer.

Du kan også hente inspiration i en række guides og konkrete værktøjer fra bl.a. Virksomhedsguiden, der hjælper virksomheder med at omstille til mere cirkulære forretningsmodeller med fokus på bl.a. deleøkonomi, cirkulære forsyningskæder samt vugge-til-vugge-princippet.

Søg på værktøjer/indsatser indenfor affald og genanvendelse

Kender du et værktøj/indsats, som ikke er med i overblikket? Så tøv ikke med at kontakte os her

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Projektet er støttet med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.