To personer skal ned at bade på Nysted strand

'100% bæredygtigt feriehus'

21.12.2022
Foto: © Robin Skjoldborg

I denne rapport kortlægger og analyser Feriehuseudlejernes Brancheforening og Dansk Kyst- og Naturturisme den generelle tilstand inden for bæredygtighed i danske feriehuse. Rapporten har primært fokus på husenes tilstand ift. energioptimering.

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Rapporten bygger på en undersøgelse af 235 danske feriehuse i 11 udvalgte kommuner. Feriehusene er undersøgt ved en besigtigelse i januar - juni 2021 samt en tilhørende spørgeskemaundersøgelse blandt de tilhørende feriehusejere. 

Kortlægningen er udført af Dansk Energi Management på vegne af Feriehusudlejernes Brancheforening. Kortlægningen er en del af projektet "100% bæredygtigt feriehus", som løber fra medio 2020 - medio 2022, og som er delvist støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Der findes ca. 220.000 feriehuse i Danmark, og skønt kortlægningen kun omfatter en lille del af disse, så belyser rapportens resultater standen i de medvirkende feriehuse. Konklusionerne herfra vil kunne være til gavn for og inspiration til flere udlejere og ejere af feriehuse i hele landet."

Læs mere om indsatsen på Dansk Kyst- og Naturturismes hjemmeside her