Grenen, Danmarks nordligste punkt

Erhvervspuljen

19.5.2024
Foto: Dennis Lundby

Deadline: Ansøg hele året indtil 2029

Hvem: Alle virksomhedstyper i hele landet

Hvornår: Ansøg hele året indtil 2029. Den samlede pulje er på 355,9 mio.

Hvad: 

Tilskud til energiforbedringer der sparer energi eller CO2

  • 10 øre pr. sparet kWh. pr. år over energisparetiltagets levetid.

Eller:

  • 500 kr. pr. sparet ton CO2 pr. år over tiltagets levetid.  

I vil automatisk få tildelt det største tilskud.

Den maksimale støtteprocent afhænger af virksomhedens størrelse:

  • Små virksomheder: Op til 50 %
  • Mellemstore virksomheder: Op til 40 %
  • Store virksomheder: Op til 30 %

Jo større energi- eller CO2-besparelse projektet skaber, desto større bliver tilskuddet.

Hvilke krav: Der gives ikke tilskud til solceller

Eksempler: 

  • Udskiftning af gaskedler til varmepumper eller fjernvarme.
  • Udskiftning af ældre belysning til LED.  
  • Intern udnyttelse af overskudsvarme.

Hvordan: Kontakt: erhvervstilskud@ens.dk eller find flere kontaktoplysninger her

Hvor: Erhvervspuljen 

Videoguide til udfyldning af ansøgningsskemaet