Pige på strand

Støtte fra Grønt udviklings- og demonstrationsprogram (GUDP)

26.6.2024
Foto: Pige på strand

Ansøg 2 gange årligt 

Hvem: GUDP kan søges af virksomhedsregistrerede personer, virksomheder, brancheorganisationer, foreninger, selvejende institutioner og offentlige forskningsinstitutioner, som er registreret i Det centrale virksomhedsregister (CVR).

Hvornår: 2 gange årligt. 2 runde er åben: juni-august

Hvad: Formålet med GUDP at yde tilskud til realisering af gode idéer, der kan styrke en ambitiøs forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem grøn omstilling. 

Projektidéerne skal bidrage til løsning af de væsentligste udfordringer for de danske fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturerhverv og til de generelle fødevare-, erhvervs- og miljøpolitiske målsætninger. 

  • Udviklings- og demonstrationsprojekter med eller uden forskningsandel: Der kan søges om tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter med eller uden forskningsandel med en varighed på op til 4 år og med et samlet tilskud på 0,25-15 mio. kr.
  • Netværksprojekter: Netværksprojekter kan opnå tilskud på 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. Der kan søges om tilskud til etablering af netværk med en varighed på 1-2 år og med et samlet tilskud 0,25-2 mio. kr.

Hvilke krav: 

Der kan ydes tilskud til følgende aktivitetstyper

  • Anvendt forskning
  • Udvikling
  • Demonstration
  • Netværksprojekt

Ét projekt kan indeholde flere aktivitetstyper. 

Hvordan: Kontakt GUDP-sekretariatet på gudp@lbst.dk

Hvor: GDUP