VDK og DKNT Image og potentinaleanayse 2024

Bæredygtig turisme i image og potentialeanalyse 2024

Foto: VDK og DKNT

Danskerne ser Danmark som et attraktivt sted at holde ferie, og bæredygtighed spiller en rolle. Samtidig svarer mange danskere, at vejret har stor betydning for deres ferie

Danskerne vil gerne holde ferie i Danmark hele året rundt. Det er hovedkonklusionen på en undersøgelse, som Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark står bag i foråret 2024.

Som rejsemål er Danmark mest attraktivt om sommeren for både kortere og længere ferier, men undersøgelsen viser også, at andre tider på året har potentiale for kortere ferier.

Vejret spiller en afgørende rolle, og 38 procent forventer, at det vil påvirke fremtidige ferier. Bæredygtighed er også vigtig for 17 procent af danskerne, som ser Danmark som et trygt og miljøvenligt rejsemål.

Bæredygtighed spiller en rolle

I undersøgelsen fremgår det også, at 17 procent af danskerne forventer, at bæredygtighed og miljømæssige hensyn i høj eller meget høj grad vil påvirke deres rejsevalg fremadrettet.

Men mens næsten en ud af fem vurderer at bæredygtige og miljøvenlige hensyn vil påvirke deres rejsevalg, er der i 2024 i Danmark flere grønne skeptikere (48 pct.) end grønne idealister (17 pct.).

Andelen af både grønne idealister og skeptikere har siden 2021 været stort set uændret, dog med 3 procentpoint signifikant stigning i andelen af grønne skeptikere

25 % tager ikke stilling

Af alle danskere er der 15 pct., som svarer, at bæredygtige og miljømæssige hensyn i høj grad vil påvirke deres rejsevalg fremadrettet. Mange af danskerne tager ikke stilling, med 25 pct. der besvarer spørgsmålet med ‘hverken/eller’, og 10 pct. svarer ‘ved ikke’

Flere grønne idealister holder ferie i Danmark

De grønne idealister har gode intentioner om at holde mere ferie i Danmark og overvejer i høj grad at rejse mindre til udlandet. Sammenligner man med den faktiske adfærd kan man se, at flere idealister holder ferie i Danmark. De rejser dog fortsat i høj grad til udlandet om end signifikant mindre end de grønne skeptikere.

De grønne idealister angiver i højere grad, at deres rejseadfærd er påvirket af miljømæssige hensyn end grønne skeptikere – blandt andet i forhold til at passe på miljøet på destinationen og at lede aktivt efter miljøvenlige tiltag.

Svært ved valg af det miljøvenlige

Mere end hver tredje (37 pct.) grønne idealist mener også, at miljøvenlige valg er dyre, og næsten hver tredje (29 pct) vurderer, at de miljøvenlige valg er besværlige, når de er på ferie. Både skeptikere (30 pct.) og idealister (49 pct.) er også enige om, at det er svært at finde ud af, hvilke valg der er miljøvenlige, når de planlægger eller afholder ferie.

Danmark som miljøvenligt rejsemål

Danmark er det rejsemål, som flest (80 pct.) grønne idealister opfatter som et miljøvenligt rejsemål. Efter Danmark rangerer Norge og Sverige, hvor 67 pct. af de grønne idealister anser dem som miljøvenlige.

Om grønne idealister og skeptikere

Grønne idealister er defineret som dem, der forventer i høj eller meget høj grad, at miljøvenlige og bæredygtige hensyn vil få betydning for deres fremtidige rejsevalg. Grønne skeptikere forventer i mindre grad eller slet ikke, at miljøvenlige eller bæredygtige hensyn vil få betydning for deres fremtidige rejsevalg.

Lær hele analysen...