Den Uendelige Bro (2017) - Johan Gjøde

Har din virksomhed fokus på bæredygtighed og lyst til at få gratis hjælp til at opnå en certificering?

Foto: Kim Wyon

Få øjnene op for nye forbedringspotentialer og dokumenter jeres bæredygtighedstiltag overfor kunderne gennem et individuelt certificeringsforløb.

Bemærk: Der er pt venteliste til at deltage i et rådgivningsforløb. Tilmeld dig ventelisten ved at udfylde ansøgningsskemaet online her.

Dansk Storbyturisme tilbyder rådgivningsforløb til turismevirksomheder i de fire storbyer, hvor virksomhederne får gratis hjælp til at opnå en relevant bæredygtighedscertificering

Bæredygtighed er et internationalt konkurrenceparameter, der allerede er utrolig vigtigt for erhvervsturisterne - og i større og større grad bliver en vigtig faktor for leisureturister. Danmarks nye nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme har et stort fokus på grøn omstilling med et konkret mål for at øge antallet af certificeringer. Derfor er det en strategisk prioritet for Dansk Storbyturisme at bidrage til, at flere virksomheder i turismeerhvervet får en relevant bæredygtighedscertificering.

Dansk Storbyturisme inviterer derfor til en række individuelle certificeringsforløb, hvor turismevirksomheder kan få hjælp til at nå hele vejen i mål med at opnå en certificering. Som led i forløbet er der afsat ressourcer til hele processen frem mod en certificering. Dette inkluderer bl.a. skræddersyet rådgivning og muligheden for tilskud til certificeringsfee.

Hvilke certificeringer kan man få hjælp til?
Valg af certificering afhænger af den konkrete virksomhed. Dog skal certificeringen kunne dække virksomhedens drift og være knyttet til bæredygtighed, miljøledelse eller lignende, som er verificeret af 3. part.

Hvis I allerede nu ved, hvilken certificeringsordning I ønsker, kan I notere det i ansøgningen. Er I i tvivl om hvilken certificering, der passer jeres virksomhed? Vi tager gerne et afklaringsmøde, hvor vi sammen taler om hvilken certificering der giver mening for jer.

Guide til at komme i gang
I kan også få inspiration til at komme i gang med jeres certificeringsarbejde i nedenstående certificeringsguide udviklet af Destination Fyn i regi af Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling. 

Hvad kræver det af mig og min virksomhed?
Det kræver først og fremmest, at I er motiveret for at arbejde systematisk med bæredygtighed i jeres virksomhed og er interesseret i at opnå en certificering. Projektet er målrettet hoteller, eventbureauer, restauranter, venues, transportaktører, etc.

Derudover kræver det at jeres virksomhed arbejder med leisureturisme i en af de fire danske storbyer: København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Mere praktisk kræver det, at I kan sætte tid af til et rådgivningsforløb. Hvor meget tid, det kræver af jeres virksomhed, varierer alt efter din virksomheds størrelse, nuværende niveau af bæredygtighed og hvilken certificering, I ønsker at arbejde hen imod. Desuden kræver det, at I har et dansk CVR-nummer og leve op til statsstøttereglerne om ikke at have modtaget mere end 300.000 € i offentlig støtte inden for de seneste 3 regnskabsår (gælder ansøgninger indsendt efter 2023).

Sådan ansøger du

Der er pt venteliste til at deltage i et rådgivningsforløb.

Tilmeld dig ventelisten ved at udfylde ansøgningsskemaet online her.

Om certificeringsindsatsen
Certificeringsindsatsen er et samarbejde mellem Dansk Storbyturisme og destinationerne Wonderful Copenhagen, Destination Fyn, VisitAarhus og Destination Nord.

Indsatsen er en del af projektet Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling. Læs mere om projektet her 
 

Projektet støttes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Projektet er støttet med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.