Gå til indhold
Den Uendelige Bro (2017) - Johan Gjøde

Gratis hjælp til at opnå en certificering

Foto: Kim Wyon

Som turismevirksomhed kan du nu få hjælp hos Dansk Storbyturisme og MeetDenmark, der i et samarbejde inviterer virksomheder indenfor erhvervs- og ferieturismen til rådgivningsforløb, hvor virksomheder får gratis hjælp til at opnå en relevant bæredygtighedscertificering. 

Bæredygtighed er et internationalt konkurrenceparameter, der allerede er utrolig vigtigt for erhvervs-turisterne, og som i stigende grad også bliver en vigtig faktor for leisure-turister. Danmarks nye nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme har i den forbindelse et stort fokus at øge antallet af certificeringer blandt de danske turismevirksomheder.

Det er en strategisk prioritet for Dansk Storbyturisme og MeetDenmark at bidrage til, at flere virksomheder i turismeerhvervet får en relevant bæredygtighedscertificering, og med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse inviterer de to organisationer nu danske turismevirksomheder ind i et gratis individuelt certificeringsforløb.

Målet er at hjælpe virksomhederne helt i mål med implementering af en certificering, og de afsatte ressourcer i forløbet dækker over skræddersyet rådgivning og muligheden for tilskud til certificeringsfee.

Hvilke certificeringer kan man få hjælp til?
 

Valg af certificering afhænger af den konkrete virksomhed. Dog skal certificeringen kunne dække virksomhedens drift og være knyttet til bæredygtighed, miljøledelse eller lignende, som er verificeret af 3. part.

Hvis I som virksomhed allerede nu ved, hvilken certificeringsordning I ønsker, kan dette noteres i ansøgningen. Er I i tvivl om hvilken certificering, der passer jeres virksomhed, kan dette afklares gennem et indledende møde, hvor der afdækkes mulige certificeringer. 

I kan også få inspiration til at komme i gang med jeres certificeringsarbejde i nedenstående certificeringsguide udviklet af Destination Fyn. 

Hvad kræver det af dig og din virksomhed? 
 

Først og fremmest kræver forløbet, at I er motiverede for at arbejde systematisk med bæredygtighed i jeres virksomhed, og at I er interesseret i at opnå en certificering. Projektet er målrettet hoteller, eventbureauer, restauranter, venues, transportaktører, etc.

Derudover kræver det, at jeres virksomhed arbejder med enten ferie-turisme i én af de fire danske storbyer eller med erhvervsturisme (åbent for hele landet).

Mere praktisk kræver det også, at I kan sætte tid af til et rådgivningsforløb. Hvor meget tid, det kræver af jeres virksomhed, varierer alt efter din virksomheds størrelse, nuværende niveau af bæredygtighed samt hvilken certificering, I ønsker at arbejde hen imod. Desuden kræver det, at I har et dansk CVR-nummer og lever op til statsstøttereglerne om ikke at have modtaget mere end 200.000 € i offentlig støtte inden for de seneste 3 regnskabsår.

Sådan ansøger du
 

Ansøg online ved at udfylde ansøgningsskemaet.

Der er åbent for ansøgninger, som behandles løbende. Du kan forvente svar indenfor to til tre uger.

Har du som erhvervsturistvirksomhed spørgsmål, så kontakt:

Senior Manager - MeetDenmark

asha@woco.dk

Mobil:+45 23 38 30 56

Har du som leisureturistvirksomhed spørgsmål, så kontakt:

Manager - Sustainability - Dansk Storbyturisme

thn@woco.dk

Mobil:+45 51 96 27 23

Om certificeringsindsatsen
 

Certificeringsindsatsen er et samarbejde mellem Dansk Storbyturisme og MeetDenmark samt destinationerne Wonderful Copenhagen, Destination Fyn, VisitAarhus og Destination Nord.

Indsatsen er en del af projektet Partnerskab for bæredygtig turismeudvikling, og støttes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Projektet er støttet med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Følg os: