To hænder holder en gren med gule modne havtorn

Nyt udviklingsforløb med fokus på bæredygtighed i værdikæden

Foto: © Richard Clark

17. august 2023

MeetDenmark tilbyder et nyt gratis udviklingsforløb med fokus på bæredygtighed i værdikæden og ansvarlig leverandørstyring. Forløbet er henvendt virksomheder indenfor erhvervs- og mødeturismen. 

Der er meget at hente på bæredygtighedskontoen ved at kigge bagud i værdikæden, da store dele af CO2-aftrykket og miljøpåvirkningen findes her. Den stigende efterspørgsel på bæredygtighed i forbindelse med kongresser, konferencer og møder kommer til at stille krav til at resten af værdikæden. Flere virksomheder oplever allerede at samarbejdspartnere og kunder får spørgsmål om ansvarlig virksomhedsadfærd. Inden længe vil det nye fokus på bæredygtighedsrapportering betyde at virksomheder skal kunne redegøre for deres leverandørens påvirkning af blandt andet miljø, klima, natur, vandforurening og affald. 

For at være på forkant med kommende lovgivning og styrke arbejdet med bæredygtighed, har jeres virksomhed nu muligheden for at deltage i et forløb målrettet virksomheder i erhvervs- og mødeturismen. Forløbet skal styrke arbejdet med at udvælge og arbejde med leverandører, så det sikrer fokus på bæredygtighed (ESG) og ansvarlig virksomhedsadfærd gennem værdikæden.

Forløbet
Du har nu mulighed for at ansøge om at blive en del af det nye forløb Bæredygtighed i Værdikæden. Forløbet har fokus på at skabe mere bæredygtige og cirkulære værdikæder i branchen.

Der oprettes i alt fire klynger med ca. 3-5 virksomheder pr. udviklingsforløb. Du bliver en del af en af grupperne i Aarhus, Aalborg, Odense eller København. Har du interesse i at deltage online, er det også en mulighed. Grupperne følger samme proces, men 1:1-sparring vil tage udgangspunkt i jeres egne behov og udfordringer. Sammen arbejder I med at skabe mere bæredygtige værdikæder og herigennem nye løsninger på de vigtigste bæredygtighedsudfordringer.

Forløbet i grupper starter med en kortlægning af hovedudfordringer og identificerer mulige potentialer. Herefter udvikler I en individuel handlingsplan og tester udvalgte løsninger, der skal gøre jer i stand til at arbejde målrettet med bæredygtighed i værdikæden efter forløbet.

Udbytte
Jeres virksomhed vil blive grundigt vejledt af eksperter på området igennem hele forløbet og vil derfor få et værdifuldt input til virksomhedens arbejde med bæredygtighed i værdikæden.

Jeres virksomhed vil blive bedre rustet til due diligence for bæredygtighed herunder at sikre at jeres leverandører arbejder med bæredygtighed med det formål at styrke jeres samlet arbejde med bæredygtighed og virksomhedens konkurrenceevne. I vil efter endt forløb have testet med nye eller eksisterende leverandører og være i stand til at kommunikere bæredygtighedsindsatser på et mere oplyst grundlag.

I kan deltage, hvis I allerede arbejder med jeres værdikæde og også hvis I ikke er påbegyndt arbejdet endnu.

Gennem forløbet vil jeres virksomhed få:

 • En forståelse for de vigtigste begreber, koncepter og trends ift. kommende bæredygtighedsrapportering og due diligence for bæredygtighed
 • Viden om virksomhedens muligheder for at reducere CO2-udledning og miljøpåvirkning i værdikæden
 • Udviklet en handlingsplan, der viser jeres næste skridt
 • Løbende sparring med eksperter på området rettet mod virksomhedens konkrete udfordringer og behov
 • Mulighed for at teste nye løsninger til at sikre mere bæredygtige løsninger i virksomheden
 • Erfarings- og vidensdeling på tværs af virksomheder, som ønsker at arbejde med den bæredygtige omstilling
 • Mulighed for at fortælle jeres historie og kommunikere om jeres arbejde med klima og bæredygtighed

Vigtige datoer

 • Ansøgningsfrist: 30. august 2023 kl. 12.00
 • Besked til udvalgte ansøgere: Senest uge 36-37
 • Kick-off på forløb: Onlinemøde af 1-2 timers varighed i uge 40-41
 • Netværksarrangement: 25. oktober 2023, kl. 9.30-16.00 i Aarhus

Hvad kræver det af jer?
Forløbet er gratis og har en værdi af 35.000-45.000 kr. Forløbet skal gennemføres i perioden oktober 2023 til maj 2024. Først og fremmest skal I leve op til statsstøttereglerne om ikke at have modtaget mere end 200.000€ i offentlig støtte inden for de seneste tre regnskabsår.

Vi forventer, at minimum to fra virksomheden deltager i forløbet. Virksomheden er velkommen til at involvere flere relevante medarbejdere. Der er ikke krav til deltagernes faglige kvalifikationer med bæredygtighed, da I vil blive grundigt vejledt gennem forløbet. Der skal prioriteres tid til indsamling af relevant data, dialog og test med eksisterende eller nye leverandører. Involverede fra virksomheden kan fx være ledelse, indkøbsansvarlig eller økonomimedarbejder, kommunikationsmedarbejder eller en HR-funktion.

Derudover skal I forpligte jer til at lægge tid og kræfter i at gennemføre forløbet. Der etableres klyngeforløb i Aalborg, Aarhus, Odense og København. Som minimum skal I forvente, at forløbet vil kræve ca. 70-80 timer til indsamling af data, deltagelse i workshops i udviklingsforløbet, 1:1-sparring og dialog med leverandører. Derudover forventes det, at I deltager med 1-2 medarbejdere til den nationale bæredygtighedskonference d. 25. oktober 2023, hvor en af tematikkerne er bæredygtighed i værdikæden. Derudover forventes det at du bidrager til at vise resultater til MeetDenmarks inspirationskonference i København i oktober 2024.

I skal også stå til rådighed i forhold til deling af jeres erfaringer med andre virksomheder og aktører i erhvervs- og mødeturismen samt have lyst til at stille op til interview, film og foto, som vi bruger til at kommunikere projektet og dets potentialer.

Hvem står bag projektet?
Forløbet drives af MeetDenmark i samarbejde med VisitAarhus, Wonderful Copenhagen, Destination Nord og Destination Fyn. Projektet er en del af Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling og støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Sådan ansøger du
Ansøg online til og med d. 30. august her

Hvem står bag
Projektet er en del af Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Bæredygtighed i Værdikæden drives af MeetDenmark med destinationerne: VisitAarhus, Destination Fyn, Destination Nord og Wonderful Copenhagen.