Nysted Camping

Nysted Strand Camping bliver klimaneutral

22.5.2024
Forfatter: Mikal Holt Jensen
Foto: Nysted Camping

Nysted Strand Camping har nået en flot milepæl ved at blive CO2 neutrale som supplement til deres miljøcertificering med EU Blomsten

Nysted Strand Campings arbejde med at blive CO2-neutral gør dem til en pioner inden for campingbranchen i Danmark.

Henrik Søby, ejer af Nysted Strand Camping, udtaler: "Vi er utroligt stolte af at nå denne milepæl. Det har krævet omfattende investeringer i bæredygtige teknologier og en helhjertet forpligtelse fra hele vores team. At opnå CO2e neutralitet og EU Ecolabel certifikatet er ikke kun en sejr for os, men for hele branchen."

Klimaregnskab og skovplantning

Dokumentationen for, at Nysted Strand Camping kan kalde sig klimaneutral, findes i campingpladsens klimaregnskab, som følger anvisninger fra Green House Gas-protokollen og de modsvarende køb af CO2-certifikater.

Campingpladsen har via en konsulent regnet sig frem til, at den udledte 106 ton CO2e i 2022. 

For at kompensere for denne udledning har Nysted Strand Camping købt certifikater på, at der plantes skov til gavn for naturen, klimaet og miljøet. Ifølge campingpladsen seneste klimaregnskab har de finansieret klimaprojekter, der kompenserer for 110 tons CO2e herunder træplantningsinitiativer i bl.a. Tyskland.

Beregningerne er efterfølgende verificeret af et revisionsfirma.

Indsats for CO2-reduktion

Inden da har campingpladsen iværksat en række tiltag for nedbringe CO2-forbruget. Der er i flere år arbejdet med at nedbringe energiforbruget og tilføjet brug af vedvarende energikilder. Dertil har campingpladsen øget affaldssorteringen, minimeret vandforbrug og  fremmet biodiversitet på pladsen. 

Grønt fokus hos turister

Undersøgelser fra VisitDenmark viser, at et stigende antal gæsterne sætter pris på turistvirksomheders grønne indsats og ønsker at vælge grønne løsninger i deres ferie.

"Nysted Strand Camping har gjort en imponerende indsats for at blive klimaneutral og at udvikle sig i en bæredygtig retning. De viser, at hvor der er vilje, er der vej. For gæsterne betyder det helt konkret et mindre klimaaftryk, men også en ferie på en campingplads, der værner om naturen og tilbyder lokale varer. Det er noget, mange turister efterspørger allerede i dag,” siger adm. direktør Katja Moesgaard, VisitDenmark.

Tidligere modtaget EU Blomsten

Campingpladsen er den eneste plads i Danmark, som har miljøcertifikatet EU Blomsten, som det blev tildelt tilbage i 2021.

EU's Ecolabel anerkender produkter og tjenester, der opfylder høje miljømæssige standarder. Certificeringen bekræfter, at Nysted Strand Camping lever op til strenge miljøkrav.

Med denne milepæl ser Nysted Strand Camping frem til at byde gæster velkommen, der ønsker at nyde Danmarks naturskønhed med minimal miljøpåvirkning.

Læs mere om campingpladsens miljøindsats...