Bladordning for energi stopper

Forbrugerombudsmanden stopper mærkningsordning for grøn strøm

12.6.2024
Forfatter: Mikal Holt Jensen
Foto: VisitDenmark

I 2020 indførte Forbrugerombudsmanden en mærkningsordning for elprodukter baseret på vedvarende energi. Nu rulles ordningen tilbage

Det har ikke været muligt at blive enige om kriterierne for bladmærkningsordningen en mærkningsordning, der havde til formål at gøre det mere gennemskueligt, om et elprodukt var baseret på vedvarende energi. Derfor stoppes mærkningsordningen.

Forbrugerombudsmand Torben Jensen siger: 

Det har desværre ikke været muligt at nå til enighed om kriterierne for bladmærkningsordningen, og vi ophæver derfor retningslinjerne. Elhandelsvirksomhederne kan forsat lovligt markedsføre deres produkter som baseret på vedvarende energi, så længe forbrugerne bliver oplyst om, at der ikke nødvendigvis kommer vedvarende energi ud af deres stikkontakter.

Retningslinjer ophæves

Forbrugerombudsmanden ophæver sine retningslinjer for elhandelsvirksomheders brug af klimamæssige udsagn ved markedsføring af strøm pr. 1. september 2024. Det skyldes, at det ikke har været muligt at nå til enighed i forhandlingskredsen om kriterierne for den mærkningsordning, der er indeholdt i retningslinjerne.

Retningslinjerne havde til formål at gøre markedsføring af strøm baseret på vedvarende energi mere gennemskueligt for forbrugerne, og retningslinjerne indeholdt derfor en mærkningsordning med grønne blade. Elprodukter kunne opnå ét til to grønne blade, der afspejlede, hvor klimavenlige elprodukterne var i forhold til vedvarende energi og andre klimatiltag.

Manglende enighed om revision

I januar 2023 igangsatte Forbrugerombudsmanden en revision af retningslinjerne efter ønske fra blandt andre Forbrugerrådet Tænk og Rådet for Grøn Omstilling. Der har i den anledning været gennemført fem forhandlingsmøder om revisionen, men parterne i forhandlingskredsen har ikke kunnet opnå enighed om kriterierne for bladmærkningsordningen. I forhandlingerne har det blandt andet været et tema, om elprodukter baseret på vedvarende energi fra anlæg med en aldersgrænse skulle kunne mærkes med ét blad. Det er navnlig denne aldersgrænse, som det ikke har været muligt at opnå enighed om.

Ikke anvendes efter august i år

Efter den 1. september 2024 vil det som følge af ophævelsen af retningslinjerne ikke længere være muligt at anvende de grønne blade i markedsføringen af elprodukter. Elhandelsvirksomhederne skal derfor sikre sig, at bladene er fjernet fra deres markedsføring efter denne dato.

Også efter retningslinjernes ophævelse er det vigtigt, at forbrugerne i markedsføringen af strøm baseret på vedvarende energi bliver oplyst om, at de ved køb af elproduktet ikke kan blive stillet garanti for, at det er solenergi, vindenergi mv., der kommer ud af stikkontakterne, da al strøm bliver blandet i elnettet. Det vil være vildledende i strid med markedsføringslovens § 6, hvis forbrugerne ikke bliver oplyst herom.

De involverede i mærkningsordningen:

Forbrugerombudsmanden forhandlede sammen med Green Power Denmark, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Forbrugerrådet Tænk, Rådet for Grøn Omstilling og Landbrug & Fødevarer om mulige nye retningslinjer for elhandelsvirksomheders brug af klimamæssige udsagn ved markedsføring af strøm. De berørte myndigheder Forsyningstilsynet, Energistyrelsen og Energinet deltog også