Fishing

Fedtemøg kan skade turismen og økonomien i Danmark

23.6.2024
Forfatter: Mikal Holt Jensen
Foto: Fishing

Algevæksten breder sig langs kysterne i landet, og flere fiskere dokumenterer såkaldt fedtemøg, der kan afskrække turisterne fra at komme til Danmark.

Folk, der lever af turisme i de kystnære områder, føler nu konsekvenserne af et dårligt havmiljø med fedtemøg til følge. Det er blevet et problem for en industri, der giver god økonomi til vandkantsdanmark.

»Vi risikerer, at den udvikling, vi ser nu, river tæppet væk under os som turismeindustri«, siger direktør i Feriehusudlejernes Brancheforening, Pernille Kofod Lydolph, til DR.

”77 % af de udenlandske besøgende siger, at kyst, natur og hav er en væsentlig årsag til at vælge Danmark.”

120-130 mia. om året

Sommerhusudledningen og aktiviteter ved og på vandet er et stort erhverv, som giver store indtægter i den danske statskasse.

”Det er en økonomi på omkring 120-130 milliarder om året” udtaler Professor Bo Riemann fra Aarhus Universitet, og han vurderer, at der er, hvad der svarere til ca. 120.000 fuldtidsjob i erhvervet.

Se indslag på DR: TVA - 20. JUN 2024 18:30

Stor betydning på Langeland

Lystfiskerturismen er en grundsten i økonomien på Langeland og fredning af torsken som

konsekvens af, at havmiljøet har det svært har stor betydning for øen.

»Vi har for år tilbage haft 75 joller liggende, men nu hvor torsken er totalfredet, er vi nede på cirka 35.«, siger Nikolaj Østa på Langeland, der lejer joller ud i Spodsbjerg Havn til Politiken.

»Når folk ikke kommer for at fange torsk, så mangler de også i sommerhusene, hos købmændene og på tanken. «.

Læs mere i Politiken: Det Sydfynske Øhav er fyldt med fedtemøg, og det går hårdt ud over små aktører i kystnær turisme - politiken.dk

Om fedtemøg

Fedtemøg er en betegnelse for store klumper af slimede alger, der dannes i havet. Algerne kan ophobes langs kysterne og skabe store, ubehagelige masser, der ofte består af en kombination af døde alger, bakterier og andet organisk materiale.

Fedtemøg er et resultat af algevækst, som skyldes forskellige faktorer, herunder forurening, øget næringsstofindhold i vandet (f.eks. fra landbrugsgødning) og klimaændringer, der kan påvirke vandtemperaturer og strømme.

Algeopblomstringer kan have negative konsekvenser for det lokale havmiljø, fiskeriet og turismen, da de kan gøre vandet mindre attraktivt for badegæster og skade det marine økosystem.