Koralrev

Booking.com: Over halvdelen af danskerne mener det er vigtigt at rejse mere bæredygtigt

1.5.2024
Forfatter: Mikal Holt Jensen
Foto: Koralrev

Nye data fra Booking.coms årlige viser, at over halvdelen af danskerne vil rejse mere bæredygtigt, mens andre er trætte af at høre om bæredygtighed

Den 29. april 2024 udgav Booking.com en ny undersøgelse med data indsamlet fra mere end 31.000 rejsende fra 34 lande og områder, der udforsker forbrugernes seneste holdninger, prioriteter og indflydelser i forhold til bæredygtige rejser.

Nye data fra Booking.coms årlige undersøgelse af bæredygtighed indenfor rejser viser, at:

  • 53% af de danske adspurgte mener, at det er vigtigt at rejse mere bæredygtigt
  • 31% af de rejsende siger, at de er trætte af konstant at høre om klimaforandringerne.
  • 16% er af den opfattelse, at der allerede er sket uoprettelig skade på natur og miljø
  • 15% tror ikke, at klimaforandringerne er så alvorlige som folk siger
  • 45% mener, at regeringer og myndigheder har størst potentiale for at modvirke de økonomiske konsekvenser af rejser, og
  • 47% mener, at rejseudbydere har nøglen til at modvirke den miljømæssige påvirkning.

Vigtigt for 53 % af danskerne

Den årlige undersøgelse viser, at der forsat er motivation og bevidsthed, da 53 % af de danske rejsende siger at bæredygtige rejser er vigtige for dem. Men de nye data viser også, at en global træthedsfølelse kan være ved at indfinde sig, forårsaget af de fortsatte udfordringer, som de rejsende oplever i forhold til at træffe mere bæredygtige rejsevalg.

Ikke primære overvejelse

Den nye undersøgelse viser, at over halvdelen (53%) mener, at det er vigtigt at rejse mere bæredygtigt, men at det ikke er deres primære overvejelse, når de planlægger eller booker en rejse, og 31% af de rejsende siger endda, at de er trætte af konstant at høre om klimaforandringerne. Med dette for øje er muligheden for kollektiv handling mere relevant end nogensinde for at sikre, at det fortsat er en prioritet at arbejde henimod en mere bæredygtig rejsebranche.

Gode intentioner møder nye udfordringer
Hvis man ser fremad, så siger hele 56% af de danske rejsende, at de gerne vil rejse mere bæredygtigt i løbet af de næste 12 måneder. Deres begrundelser spænder fra at ville dette, fordi de mener, det er det rigtige at gøre (44%), til at føle skyld, når de foretager mindre bæredygtige valg (33%).

Disse intentioner kan dog blive modarbejdet af en følelse af afmagt i forhold til at foretage mere bæredygtige rejsevalg.

Uoprettelig skade

16% mener, at den skade der allerede er sket, er uoprettelig, og at deres rejsevalg ikke kommer til at ændre på dette. Faktisk tror 15% ikke, at klimaforandringerne er så alvorlige som folk siger. Denne afvisning af problemet kan meget vel påvirke rejseplanerne.

Desuden føler nogle, at den tid de bruger på at rejse, er for dyrebar til at sætte bæredygtighed øverst på deres prioriteringsliste, når de skal foretage deres valg (20%).

Ikke at kunne se bæredygtighed i praksis bidrager også til følelsen af magtesløshed: Mere end en fjerdedel (26%) af de rejsende siger, at det i bund og grund føles meningsløst at være mere bæredygtig på et rejsemål, hvor der ikke er indført bæredygtige tiltag.

Fælles ansvar og vigtigheden af handling på tværs af branchen
Den rolle de rejsende oplever de kan spille i forhold til at afhjælpe de negative konsekvenser af rejser, vidner også om deres forventninger til samarbejde.

Hele 63% af de danske rejsende siger, at de gerne vil efterlade de steder, de besøger, i bedre stand, end da de ankom (en stigning i forhold til 54% sidste år).

Dette års mere omfattende undersøgelse viser også, at 44% tror, at de selv har mulighed for at modvirke de sociale konsekvenser af rejser.

På den anden side tror 45%, at regeringer og myndigheder har de største muligheder for at modvirke de økonomiske konsekvenser, og 47% tror at rejseudbydere har nøglen til at håndtere den miljømæssige påvirkning. Desuden mener 37% af de rejsende, at regeringer og myndigheder har ansvar for at oplyse folk om konsekvenserne af rejser og turisme.

Støtte til forbrugernes intentioner

Et overnatningssted, der er markeret som mere bæredygtigt, er mere tiltalende for næsten en tredjedel af de danske rejsende (32%), og at konsistente certificeringsstandarder er afgørende for at kunne identificere disse muligheder.

65% mener, at alle rejsebookingsider bør bruge de samme bæredygtighedscertificeringer eller -mærkater.

Antallet af rejsende, der er interesserede i at vide mere om hvorfor overnatningsstedet fik denne mærkat, er dog faldet med 21 procentpoint (til 38%) sammenlignet med sidste år. Dette indikerer, at der er behov for enkel og tydelig kommunikation, som gør det nemt at tage beslutninger uanset prioriteter.

Håb for bæredygtighed
På trods af de stigende frustrationer oplever rejsende, der siger, at de foretager mere bevidste valg, at de mere bæredygtige rejseoplevelser giver deres rejser ekstra værdi.

Nye dele af årets rapport viste, at 46% af de danske rejsende oplever, at de er den bedste version af sig selv, når de rejser mere bæredygtigt, og de tager derfor denne positivitet med sig hjem.

Samtidig siger 49%, at bare det at se bæredygtige tiltag på deres rejser, inspirerer dem til at være mere bæredygtige til hverdag. At være mere bæredygtig på rejsen oplevedes som en forbedring af de, 94%, som tog på udflugter eller foretog aktiviteter for at få autentiske, lokale eller kulturelle oplevelser. Næsten lige så mange 90% handlede i små, selvstændige butikker, og 85% planlagde deres rejser, så de kunne gå, cykle eller benytte offentlig transport.

Danielle D'Silva, Head of Sustainability hos Booking.com. udtaler:

"Det er vigtigt, at vi fortsat sørger for, at mere bæredygtige valgmuligheder ikke kun er let tilgængelige, men at de også er nemme at stole på og forstå. Det er her, vi mener, at yderligere uddannelse, tydelige og konsekvente standarder og troværdige tredjepartscertificeringer af legitime bæredygtige tiltag for hele rejseoplevelsen virkelig kan hjælpe. Selvom signalerne på forbrugernes frustration burde vække bekymring, er det også en påmindelse om at bevare fokus på det arbejde, vi ved kan gøre en forskel, ikke kun for rejsende, men også for lokalsamfund og rejsemål overalt."