Bæredygtig turisme er centralt i strategien Virksomhedsudvikling i hele Danmark 2024-2027, som Erhvervsminister Morten Bødskov og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse netop har lanceret

Bæredygtig turisme i strategi for virksomhedsudvikling i hele Danmark 2024-2027

31.5.2024
Forfatter: Mikal Holt Jensen
Foto: Erhvervsfremmebestyrelsen

Bæredygtig turisme er centralt i strategien Virksomhedsudvikling i hele Danmark 2024-2027, som Erhvervsminister Morten Bødskov og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse netop har lanceret

Strategien, som blev offentliggjort den 27. maj 2024, skal bidrage til, at danske SMV’er og iværksættere kan imødekomme aktuelle udfordringer og gribe fremtidens muligheder som fx grøn omstilling og kunstig intelligens.

Strategien rammesætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses arbejde de kommende fire år, hvor bestyrelsen skal igangsætte indsatser for mere end 2 mia. kr. inden for strategiens prioriteter, som også har bidraget til indsatsen i Partnerskab for bæredygtig turismeudvikling.

Turisme som dansk styrkeposition

I strategien er turismen fremhævet, som er en dansk styrkeposition med stor be[1]tydning for vækst og beskæftigelse i hele Danmark. Det står, at udenlandske turisters forbrug i Danmark ud gjorde i 2019 mere end 61,5 mia. kr. svarende til 4,5 pct. af den samlede danske eksport, hvilket gjorde turismen til et af de største eksporterhverv i Danmark. Turisme er en signaturindsats for Danmarks Erhvervsfremme[1]bestyrelse, som skal medvirke til at realisere bestyrelsens overordnede strategiske målsætninger.

Spor 1 om Bæredygtig og grøn turismeudvikling i Danmark

Spor 1 under turisme handler om at erhvervsfremmebestyrelsen vil sætte fokus på at udvikle tiltag, der fremmer grøn turisme i Danmark, herunder udvikling af mere miljømæssigt bæredygtige produkter, som kan inspirere turisterne til mere bæredygtige valg, adfærd og forbrug.

Dermed vil vi understøtte den voksende efterspørgsel på grønne turismeprodukter og -oplevelser, som i stigende grad har betydning for turismen.

Certificering af turismeprodukter, både overnatningssteder og på andre områder, udgør en central opgave i dette arbejde, da det kan påvirke den enkelte turists rejsevalg. I tillæg hertil skal turismen også bidrage til de internationale og nationale målsætninger om reduktion af drivhusgasudledninger.

Læs Virksomhedsudvikling i hele Danmark 2024-2027