Mikal Holt Jensen

Senior projektleder
Partnerskab for bæredygtig turismeudvikling

Sekretariatet sikrer fremdrift i partnerskabets aktiviteter på tværs af indsatser.