Idekatalog: Bæredygtige Sommerhusområder

Idekatalog: Bæredygtige Sommerhusområder 2023

Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme

Idékatalog fra Dansk Kyst- og Naturturisme om en mere bæredygtig omstilling og udvikling af sommerhuse og sommerhusområder i Danmark.

Dette idékatalog identificerer vi 12 konkrete bæredygtighedsudfordringer og -potentialer inden for planlægning af sommerhusområder og sætter disse i forhold til fem områdetyper, der er karakteriseret ved de mest gængse sommerhusscenarier ift. beliggenhed og regulering. 

Fem cases fordelt på tre kommuner praksisgør de relevante bæredygtighedsudfordringer og -potentialer og danner grundlaget for retningslinjer, som kan understøtte det fremtidige lokalplansarbejde med at udvikle mere bæredygtige sommerhusområder i de enkelte kommuner.

Kataloget udgør et af flere værktøjer, som Dansk Kyst- og Naturturisme i samarbejde med stærke samarbejdspartnere stiller til rådighed for sikre en bæredygtig omstilling og udvikling af sommerhuse og sommerhusområder i Danmark.

Projektet indgår som en del af indsatserne i Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling, hvor Dansk Kyst- og Naturturisme er leadpartner på indsatsen vedrørende grøn omstilling af overnatningskapacitet.

Hent idekataloget...