Amanda Hofmann Johansen

Projektleder
Partnerskab for bæredygtig turismeudvikling

Sekretariatet sikrer fremdrift i partnerskabets aktiviteter på tværs af indsatser.