Installationsudstilling på museum

'Bæredygtigt Kulturliv NU'

9.4.2025
Foto: Bang Clemme Film & Openhouse

Bæredygtig kulturliv NU er en platform, som indeholder både værktøjskasse, en CO2-beregner og en masse inspirationscases til den grønne omstilling af kulturproduktioner. 

Beskrivelse fra indsatsens hjemmeside:
 

"Bæredygtigt Kulturliv NU er en organisation med en klar vision: Vi vil bygge bro mellem klimaforskningen, kulturlivet og civilsamfundet og gøre det danske kulturliv til det mest bæredygtige i verden.

Mission: Vi vil fremme den grønne og bæredygtige omstilling i kultursektoren ved bl.a. at oplyse, facilitere, rådgive og mobilisere kunst- og kultursektoren til både at handle bæredygtigt og især CO2-reducerende."

Læs mere om indsatsen på Bæredygtig kulturliv NU's hjemmeside her.